Waarde WOZ bezwaar

Waarde WOZ bezwaar

Belasting betalen moeten we allemaal doen, dat is nu eenmaal iets waar we niet onderuit komen in de hedendaagse samenleving. Hoeveel belasting je moet betalen, is voor een groot deel afhankelijk van je inkomen. Maar als je in het bezit bent van vastgoed (zoals een koophuis), dan heeft ook de WOZ waarde een grote invloed op wat je moet afdragen. Hieronder vertellen we je wat je moet weten als je tegen de waarde WOZ bezwaar wilt maken.

Waarom MaakWOZBezwaar.nl bij een waarde woz bezwaar?

  • Online indienen, wij regelen de rest
  • Verzekerd van een deskundig bezwaarschrift
  • Voor jou is het helemaal gratis!

Waarde woz bezwaar: Wat is de waarde eigenlijk?

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wet regelt hoe de waarde van vastgoed wordt bepaald. Een van de primaire uitgangspunten van de WOZ is dat vastgoedgegevens altijd geregistreerd en actueel moeten zijn. De WOZ waarde is de door de gemeente bepaalde waarde van een woning, bedrijfspand of stuk grond - die wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Het doel van de wet is om te zorgen dat de overheid bij iedereen die in het bezit is van vastgoed, op gelijke manier belastingen kan heffen.

Waarom zou ik tegen de waarde WOZ bezwaar maken?

De WOZ helpt de overheid om het heffen van belastingen zo eerlijk mogelijk te maken. Desondanks kan het voorkomen dat de gemeente de WOZ waarde van jouw woning, bedrijfspand of kavel te hoog inschat. Dat heeft gevolgen voor onder andere de gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting en inkomstenbelasting – je moet dan meer betalen. Als het om een minimaal verschil gaat is dat niet zo erg, maar soms wijkt de vastgestelde WOZ waarde dusdanig sterk af van de realiteit dat men honderden euro’s per jaar meer moet afdragen. In dat geval is het raadzaam om tegen de vastgestelde waarde WOZ bezwaar te maken.

Hoe kan ik WOZ bezwaar maken?

Als je WOZ bezwaar wilt maken moet je dit binnen 6 weken na de datum op de WOZ-beschikking doen. Ben je te laat, dan is er voor dat jaar helaas niets meer aan te veranderen; de WOZ-waarde staat dan officieel vast. Je moet je claim dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat ook kunnen onderbouwen. Dat vereist het nodige uitzoekwerk en geregel, iets waar je misschien helemaal geen tijd voor hebt. Het makkelijkste is om een gespecialiseerd bureau te machtigen om namens jou WOZ bezwaar in te dienen. MaakWOZbezwaar.nl is je hierbij graag van dienst!

Ja, ik wil tegen de waarde WOZ bezwaar maken!