Wat kost het?

Voor particuliere woningbezitters en MKB maken wij gratis bezwaar. Dit doen wij, omdat de gemeente onze kosten betaalt als het bezwaar gegrond is. Dit doet de gemeente op grond van het wettelijk stelsel (vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb), omdat wij optreden als juridisch derde partij.

Als uw bezwaar wordt afgewezen door de gemeente, dan nemen wij de gemaakte kosten voor eigen rekening. Bezwaar maken via MaakWOZbezwaar.nl is voor u dus altijd volledig gratis!

Voor u altijd gratis

U betaalt nooit voor onze dienstverlening. Bij een gegrond bezwaar vergoedt de gemeente onze kosten. Is uw bezwaar ongegrond bepaald? Dan dragen wij de kosten.

MaakWOZbezwaar.nl wijkt af van andere partijen in onze branche. Wij vragen namelijk niet de volledige vergoeding aan gemeenten, omdat wij van mening zijn dat die vergoeding niet in verhouding staat tot onze tijdsinvestering. Wij streven ernaar om direct een compleet dossier aan te leveren bij de gemeente, zodat we met minder proceskostenvergoeding kunnen volstaan. Voor u als burger zit hier het voordeel in dat de gemeente het bezwaar veel sneller kan afhandelen dan bezwaren van andere partijen.

Het unieke aan onze dienstverlening is dat u alleen maar kan gaan besparen door bezwaar te maken. Een lagere WOZ-waarde kan u veel geld besparen, omdat u niet alleen minder OZB-belasting gaat betalen, maar omdat ook uw inkomsten- en waterschapsbelasting afhankelijk zijn van de WOZ-waarde.

Ook profiteren van een lagere WOZ-waarde? Klik op 'Maak direct bezwaar' en wij zorgen voor een deskundig bezwaarschrift, onderbouwt met een taxatie!